Home » update shelter registratie

Shelter update 24 augustus 2018

Het volgende is een verklaring van Diane Rowles: update shelter registratie.

De afgelopen 18 maanden waren een zeer moeilijke tijd voor Rudozem Street Dog Rescue.
We hebben alles gedaan wat ons door de autoriteiten werd gevraagd en streven ernaar alle renovaties uit te voeren, zodat de opvang kan worden geregistreerd en de adopties kunnen worden hervat.

Bij onze laatste update hebben we gemeld dat de uitvoerend directeur van BFSA ons een officiële brief heeft gestuurd om het adoptietransport opnieuw te kunnen starten. Dit is echter helaas ingetrokken vanwege klachten van de leider van de demonstranten en er wordt eerst registratie geëisd van de opvang voordat we weer dieren mogen vervoeren.

De autoriteiten steunen ons, maar een kleine groep demonstranten probeert alles wat mogelijk is om de opvang te sluiten, zij hebben geklaagd en geprotesteerd bij alle officiële instanties waar RSDR mee te maken heeft.

Een persoon van deze groep demonstranten heeft bij verschillende gelegenheden in winkels verbaal Tony en één van de stafmedewerkers ernstig lastig gevallen. We hebben een officieel document moeten ondertekenen dat we geen honden meer zullen opnemen.
Nadat de leider van deze demonstranten officiele klachten bij de officier en de politie had ingediend, moesten wij een verklaring afleggen over onszelf en alle medewerkers wat onze dagelijkse routine is in de opvang.
Wij hebben dit gedaan want we hebben niets te verbergen en hopen dat hun gezonde verstand de overhand gaat krijgen.
Onnodig te zeggen dat dit een enorme druk bij ons veroorzaakt en dit voor veel zorgen en stress zorgt zowel bij het gezin Rowles als bij de medewerkers van het asiel.

Voor onze medewerkers is het meer dan alleen een dreiging om hun baan te verliezen als de opvang gesloten zou moeten worden.
Net als wij zetten zij alles op alles om voor de honden en katten te zorgen die wij redden en we willen allemaal weten of de toekomst veilig is.

---------------------------------------------------

Het volgende is een verklaring geschreven en goedgekeurd door onze advocaat:


"Lieve allemaal,


We willen jullie laten weten dat de asiels voor straathonden in Bulgarije zich momenteel in een gecompliceerde situatie bevinden, vanwege problemen bij de toepassing en de Europese wetgeving.
Net als de meeste humane organisaties vind ons project echter ook weerstand van enkele primitief denkende mensen. In de laatste twee maanden organiseerde een groep van deze mensen onder leiding van Ventsislav Enev voortdurende protesten en deed oproepen tegen de wederopbouw van ons gebouw.

We hebben geen andere keuze dan te reageren op deze onredelijke aanvallen.
Daarom hebben wij onze toevlucht gezocht tot een advocaat Lidiya Doneva. Zij is een gekwalificeerde jurist en steunt ons in deze zaak.

Zij werkt actief samen met instellingen om met legale middelen te vechten zodat wij het project kunnen uitvoeren. Indien nodig zullen we het recht ook aan de rechtbank voorleggen om ons te verdedigen.
Ons team streeft naar het vinden en toepassen van de meest geschikte oplossingen om ons werk uit te voeren via adopties en het bieden van een veilige plek voor de honden en katten die wij redden.

Wij willen iedereen bedanken, onze vrienden, volgers en alle mensen die ons steunen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we op de goede weg zijn, blijf ons alsjeblieft steunen.

 

Statement by RSDR

The past 18 months have been a very difficult time for Rudozem Street Dog Rescue. We have done everything asked of us by authorities and we are striving to do all renovations so that the shelter can be registered and adoptions can resume. 
The authorities have been supportive but a small group of protestors are trying everything possible to close the shelter and have complained and protested to all official departments that we have to deal with. One of their group has been verbally abusive to Tony and one of our employees on several occasions in shops. We have had to sign an official document that we won’t take in any more dogs. After the leader of the protestors made official complaints to the prosecutor and police, we have now had to provide statements from ourselves and all employees regarding what we do and the daily routine at the shelter. We have done all of this in goodwill as we have nothing to hide and hope that common sense and humanity will prevail. 
Needless to say this has put a great strain on all of us at RSDR. The constant worry and stress has affected our family and well-being and that of our workers. For our employees it is more than just the threat of losing their jobs if the shelter closed. Like us, they dedicate their lives to caring for the dogs and cats that we rescue and we all want to know that their future is secure. 
The following is a statement written and approved by our lawyer.
Dear friends,

We want to inform you that shelters for street dogs in Bulgaria are currently in a complicated situation because of difficulties in applying local and European legislation.
Like most humane causes, our project, however, meets the resistance of primitive thinking people. In the last two months, a group headed by Ventsislav Enev, are constantly organizing protests and appeals against the reconstruction of our building.
We have no choice but to react to these unreasonable attacks. That's why we resorted to a lawyer Lidiya Doneva, who is a qualified jurist and supports us in our cause. She actively cooperates with the institutions in order to fight with legal means to implement our project. If necessary, we will also bring the matter to the court so to defend ourselves.
Our team strives to find and apply the most appropriate and suitable solutions for implementing adoptions and providing safe and happy homes for the dogs and cats we rescue.
We would like to thank all of you - our friends, followers and all people with us in this mission.
We are convinced that we are on the right way.
Please, support us!

Скъпи приятели,

Държим да ви информираме, че приютите за бездомни кучета в България в момента се намират в сложна ситуация, поради затруднения по прилагане на местното и Европейското законодателство. Както и повечето хуманни каузи, така и нашият проект обаче, среща съпротива на примитивно мислещи хора. В последните два месеца група, начело с Венцислав Енев, непрекъснато организират протести и жалби против преустройството на нашият обект. 
Нямаме друг избор, освен да реагираме на тези неоснователни атаки. Затова се обърнахме към адв. Лидия Донева, която е квалифициран юрист и ни подкрепя в нашата кауза. Тя ни съдейства активно пред институциите, за да се преборим с юридически средства за осъществяването на нашия проект. При необходимост , ще отнесем въпроса и в съда, за да се защитим. 
Нашият екип се стреми да намери и приложи най-благоприятните и подходящи решения за осъществяване на осиновявания и осигуряване на щастлив живот на нашите любимци.
Бихме искали да изкажем благодарност на всички вас - нашите приятели, последователи и всички, които ни поддържат в нашата мисия. Убедени сме, че с вас сме на прав път! 
Моля, подкрепете ни!
Нека Доброто победи!

Shelter update 27 juni 2018

RSDR heeft eindelijk goed nieuws!!! In onze laatste update, kon je lezen dat er een handjevol lokale bewoners protesteerden tegen de shelter en probeerden het asiel gesloten te krijgen. Zie deze link http://www.otzvuk.bg/protest-pred-oblastnata-uprava-v-smol…/).

De Executive Director of BFSA (de Bulgaarse Voedsel en Warenwet) zijn naar Rudozem gekomen vanwege het protest. Toen ze er waren hebben ze het asiel bekeken, zagen ze de renovaties en het goede werk wat RSDR probeert te doen voor de straatdieren. Monika, een van de stafleden, heeft hem vervolgens een brief geschreven naar aanleiding van dit bezoek. Ze heeft hem aangegeven dat we de verbouwing en al het werk een stuk sneller konden doen, als we weer met adoptieritten kunnen starten. RSDR heeft vervolgens een officiële brief terug gekregen waarin staat dat we weer mogen starten met de adoptieritten, tijdens de renovatie!! De vertaling van de brief vind je hieronder. RSDR moet nog wat logistieke zaken regelen met de lokale vertegenwoordigers voordat we het transport kunnen plannen, maar het betekent in ieder geval dat alle geadopteerde honden en katten die al moeten wachten sinds januari 2017 eerdaags naar hun nieuwe baasjes kunnen vertrekken! We zijn zo ontzettend blij dit nieuws te kunnen vertellen!!

Vertaling van de brief:
We hebben een brief van u ontvangen met het verzoek gezelschapsdieren (honden) te transporteren naar Nederlandse en Engelse asielen / locaties zodat ze daar geadopteerd kunnen worden. 

Geachte heer Rowles,

Naar aanleiding van uw brief met correspondentienummer 0032/16.07.2018 gericht aan de BFSA met het verzoek gezelschapsdieren (honden) te transporteren naar Nederlandse en Engelse asielen / locaties zodat ze daar geadopteerd kunnen worden, informeer ik u als volgt:

De procedure is gestart bij het OBDH Smolyan (regionaal kantoor van de Voedsel en Warenwet in Bulgarije) voor de registratie van het asiel dat zorgt voor honden en katten, gesitueerd in Elhovets, gemeente Rudozem, district Smolyan, uit naam van stichting Rudozem Streetdog Rescue. Volgens artikel 137 van de Veterinary Practice Act, zal een registratiecertificaat worden afgegeven voor het vestigen van een locatie voor dierverzorging en dierwelzijn. 

Gezien het feit dat er momenteel geen permanente plek is om het constant groeiende aantal dieren te huisvesten, ter voorkoming van vervuiling in de publieke gebieden en gevaar voor mensen en andere dieren, geef ik toestemming voor het transport van dieren naar andere asielen en rehoming centra in andere landen waar ze geadopteerd kunnen worden. Het transport moet volgens strikte vereisten worden uitgevoerd, zoals beschreven in de Veterinary Practice Act en andere reglementen die van toepassing zijn.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Damyan Iliev
Executive Director of BFSA
----------

Ander nieuws: begin mei zijn we gestart met de verbouwing in het eerste deel (shed zoals wij het noemen) van het gebouw. Dit zal snel afgerond zijn zodat we kunnen starten met de verbouwing van de tweede shed. We hebben ook een update van de totale kosten van de verbouwingen binnen, wat neerkomt op 185.117,96 Bulgaarse Lev (94644,83 euro). Dit bedrag is veel hoger dan het oorspronkelijke bedrag omdat de eisen aan de verbouwing door de mensen die goedkeuring moesten geven, steeds werden bijgesteld de afgelopen maanden. Ook zijn er extra kosten bij gekomen voor het vervangen van de tijdelijke kennels buiten door 15 nieuwe kennels. Deze zullen geplaatst worden tussen het gebouw en de geluidswand in. Al deze kennels zullen aparte kennels zijn met dichte muren en een vloer, zoals verzocht door de overheid. Ondanks dat we reeds € 71137,- hebben ingezameld via onze youcaring inzamelingsactie, moeten we nog steeds € 23528,- inzamelen om het totaalbedrag van de kosten te halen. We zullen hiervoor een nieuwe inzameling starten binnenkort. Uiteraard kun je nog steeds gewoon doneren via onze website totdat we deze inzameling hebben gestart: https://www.streetdogrescue.com/donatehelp.htm 
Foto’s van de verbouwing kun je hier vinden: 
https://www.facebook.com/rudozemstreetdogrescue/videos/10156373988859264/?t=0