V106

HOND

 • a-De RSDR staat de adoptant toe een geredde hond te adopteren, onder de hierna vermelde voorwaarden. Het bedrag dat door de adoptant is betaald, is een bijdrage aan de kosten welke            gemaakt zijn voor de hond en is derhalve geen koopsom voor de hond.  Al het geld moet vooruit betaald worden voor aanvang van het transport, om zeker te stellen dat wanneer de hond        in  Nederland aankomt het gegarandeerd een thuis heeft.

 • b-De adoptant verklaart de verantwoordelijkheid op zich te nemen om zorg te dragen voor de veiligheid van de hond na de adoptie mede door het aanschaffen van een driepuntstuig met bij        voorkeur een politielijn, retrieverlijn en een aparte halsband met GPS tracker , verantwoordelijk te zijn voor de medische kosten waaronder de jaarlijkse vaccinaties. Adoptant is verplicht        een W.A. verzekering af te sluiten voor de hond. Ook adviseert RSDR om een huisdieren verzekering af te sluiten voor de hond om de medische kosten te dekken

 • c-De adoptant moet zelf aangifte doen bij de gemeente, voor de hondenbelasting. De adoptant is verantwoordelijk voor de betaling  van de hondenbelasting. 

 • d-De adoptant is bij de wet verplicht verplicht binnen 14 dagen na aankomst in Nederland(of binnen 8 dagen na aankomst in België via een dierenarts) het dier te registreren bij een erkende      databank bv PETLOOK  of  NDG en  RSDR op de hoogte te stellen met vermelding van de details. De adoptant is verplicht RSDR direct  te informeren wanneer de hond vermist wordt. Bij      vermissing is de adoptant verantwoordelijk  voor alle kosten die gemaakt moeten worden om de hond terug te vinden.

 • e-De adoptant dient verantwoordelijk met de hond om te gaan ,een goede verzorging te bieden, waaronder de juiste voeding, schoon water, beschutting tegen weersinvloeden, niet aan de            ketting te leggen, niet te mishandelen, te laten mishandelen of rond te laten zwerven. Ook dient de adoptant er voor te zorgen dat de omheining van zijn tuin/terrein adequaat is zodat de        hond niet kan ontsnappen. Tevens dient adoptant te zorgen dat de hond jaarlijks preventief wordt gevaccineerd. 

 • f-De adoptant dient een vertegenwoordiger van RSDR ten alle tijden toegang tot de hond te verlenen om controle van de toestand van de hond mogelijk te maken. In geval van misbruik ,            verwaarlozing of bezorgdheid over de veiligheid van de hond heeft RSDR het recht de adoptie per direct te beëindigen en de hond elders onder te brengen.  Er zal dan geen restitutie van          het adoptiegeld worden gegeven. 

 • g-De adoptant zal wanneer er zich gedrag- of opvoedingsproblemen bij de hond voordoen, contact opnemen met RSDR, om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Het is mogelijk dat de      adoptant met de hond een cursus of training moet volgen. 

 • h-De Adoptant dient altijd het welzijn van de hond bewaken. Er mag niet met de hond worden gefokt. De honden mogen geen gevecht- of bijttraining volgen. Er mogen geen mechanische of       elektronische correctiemiddelen bij de hond worden gebruikt, zoals blafbanden, Teletack of iets dergelijks. 

 • i-Als de hond niet gesteriliseerd/gecastreerd is voor de adoptie dan zal de adoptant de hond steriliseren/castreren binnen 6 maanden na de adoptie datum. Onder geen enkel beding mag er       met de hond gefokt worden.

 • j-De adoptant heeft geen recht op vergoeding van de RSDR wanneer na de adoptie de lichamelijke - of psychische conditie van de hond verslechtert. RSDR dient wel te worden geïnformeerd     om de adoptant met raad en kennis bij te staan, zoals onder punt G. is aangegeven.

 • k-De adoptant verklaart dat, wanneer de persoonlijke omstandigheden dermate wijzigen, dat er niet meer goed voor de hond gezorgd kan worden, er direct contact gezocht wordt met RSDR      en onderhouden, zodat er zo snel mogelijk naar een passende oplossing kan worden gezocht.  RSDR adviseert en informeert tijdens de te volgen herplaatsprocedure. De adoptant dient            RSDR meteen op de hoogte te brengen van wijzigingen in adres, telefoonnummer of e-mailadres anders dan op het aanvraagformulier en het contract.

 • l-Als de adoptant door duidelijke omstandigheden niet meer voor de hond kan zorgen, kan de hond worden opgegeven voor herplaatsing. Dit zal vanuit het huis van de adoptant gebeuren.         Ook zal de adoptant zelf actief meewerken in het verspreiden en uitzetten van een oproep voor het vinden van een nieuw thuis. De screening van geïnteresseerden zal door RSDR gebeuren.     Indien herplaatsing vanuit huis niet mogelijk is, dient de adoptant iom RSDR naar een andere opvangmogelijkheid te zoeken. Denk hierbij aan het tijdelijk onderbrengen bij familie,                 vrienden of pension. De evt. kosten hiervoor zijn voor rekening van adoptant. Bij hoge uitzondering en beschikbaarheid kan de hond door RSDR in een opvanggezin geplaatst worden. De       adoptant zal een afstandsverklaring voor de hond(en) ondertekenen met het verzoek de hond te herplaatsen. Ook moet er een nieuw adoptiecontract worden opgesteld voor de nieuwe             adoptant waar de hond wordt herplaatst. De adoptant zal geen rechten meer hebben ten aanzien van de hond, RSDR of de nieuwe adoptant.

 • m-Het is de adoptant absoluut verboden de hond te verduisteren, verkopen of weg te geven zonder schriftelijke toestemming van RSDR. Zonder deze schriftelijke toestemming mag de hond       nooit van eigenaar wisselen.

 • n-Het is de eigenaar verboden om euthanasie op de hond te (laten) plegen zonder overleg met en schriftelijke toestemming van RSDR. Uitzondering hierop is op advies van de dierenarts bij      acuut en ondraaglijk lijden.

 • o-De adoptant stemt toe met regelmaat updates over de geadopteerde hond(en) aan het RSDR adoptie team  door te geven. De eerste update wordt binnen 2 weken na het  adopteren van de      hond gegeven. De tweede update een maand later. Daarna elke zes maanden. Twee jaar na de adoptie wordt  minimaal een keer per jaar een update verwacht. De adoptant zal de                        schriftelijk updates en foto's naar het RSDR adoptie team e mailen. Video's van de hond(en ) zijn zeer welkom maar niet verplicht. De hierboven genoemde  termijnen voor updates  aan          RSDR zijn de minimaal te  versturen updates. Vaker updates sturen mag altijd, is zelfs zeer welkom.

De adoptant geeft RSDR toestemming om foto’s en video’s van de geadopteerde honden genomen tijdens de aankomst, bij evenementen of zelf gegeven als update te gebruiken  als promotie materiaal voor RSDR  en te plaatsen op sociale media. Minderjarigen die op de foto’s en video’s staan zullen zonder toestemming van ouders/verzorgers niet getoond worden.


v105

KAT

De RSDR staat de adoptant toe een geredde kat te adopteren, onder de hierna vermelde voorwaarden.

 • a-Het bedrag dat door de adoptant is betaald, is een bijdrage aan de kosten welke gemaakt zijn voor de kat en is derhalve geen koopsom voor de kat.  Al het geld moet vooruit betaald worden      voor aanvang van het transport, om zeker te stellen dat wanneer de kat in Nederland aankomt het gegarandeerd een thuis heeft.

 • b-De adoptant verklaart de verantwoordelijkheid op zich te nemen om zorg te dragen voor de kat na de adoptie, verantwoordelijk te zijn voor de medische kosten waaronder de jaarlijkse             vaccinaties. Adoptant is verplicht een W.A. verzekering af te sluiten voor de kat. Ook adviseert  RSDR om een huisdierenverzekering af te sluiten voor de kat  om de medische kosten te             dekken.

 • c-De adoptant is verplicht binnen 7 dagen na de adoptie de registratie van de kat bij een erkende databank  te verzorgen bv. PETLOOK of NDG en RSDR op de hoogte te stellen met                      vermelding van de details. De adoptant is verplicht RSDR direct  te informeren wanneer de kat vermist wordt. Bij vermissing is de adoptant verantwoordelijk  voor alle kosten  die                      gemaakt  moeten worden om de kat terug te vinden.

 • d-De adoptant dient verantwoordelijk met de kat om te gaan, een goede verzorging te bieden, waaronder de juiste voeding, schoon water, beschutting tegen weersinvloeden, niet te                         mishandelen, te laten mishandelen of rond te laten zwerven. Tevens dient adoptant te zorgen dat de kat jaarlijks preventief wordt gevaccineerd.

 • e-De adoptant dient een vertegenwoordiger van RSDR ten alle tijden toegang tot de kat en zijn/haar verblijf te verlenen om controle van de toestand van de kat mogelijk te maken. In geval        van misbruik, verwaarlozing of bezorgdheid over de veiligheid van de kat heeft  RSDR het recht de adoptie per direct te beëindigen en de kat elders onder te brengen. Er zal dan geen                restitutie van het adoptiegeld worden gegeven.

 •  f-De adoptant zal wanneer er zich gedrag- of opvoedingsproblemen bij de kat voordoen, contact opnemen met RSDR, om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

 • g-Als de kat niet gesteriliseerd/gecastreerd is voor de adoptie dan zal de adoptant de kat steriliseren/castreren binnen 4 maanden na de adoptie datum en zal hiervan bewijs  sturen naar RSDR. Onder geen enkel beding mag er met de kat gefokt worden.

 • h-De adoptant heeft geen recht op vergoeding van  RSDR wanneer na de adoptie de lichamelijke - of psychische conditie van de kat verslechtert. De RSDR dient wel te worden geïnformeerd om de adoptant met raad en kennis bij te staan, zoals onder punt F. is aangegeven.

 • i- adoptant verklaart dat, wanneer de persoonlijke omstandigheden dermate wijzigen, dat er niet meer goed voor de kat gezorgd kan worden, er direct contact gezocht wordt met RSDR en onderhouden, zodat er zo snel mogelijk naar een passende oplossing kan worden gezocht. RSDR adviseert en informeert tijdens de te volgen herplaatsprocedure. De adoptant dient RSDR meteen op de hoogte te brengen van wijzigingen in adres, telefoonnummer of e-mailadres anders dan op het aanvraagformulier en het contract.

 • j-Als de adoptant door duidelijke omstandigheden niet meer voor de kat kan zorgen, kan de kat worden opgegeven voor herplaatsing. Dit zal vanuit het huis van de adoptant gebeuren. Ook zal de adoptant zelf actief meewerken in het verspreiden en uitzetten van een oproep voor het vinden van een nieuw thuis. De screening van geïnteresseerden zal door RSDR gebeuren. Indien herplaatsing vanuit huis niet mogelijk is, dient de adoptant iom RSDR naar een andere opvangmogelijkheid te zoeken. Denk hierbij aan het tijdelijk onderbrengen bij familie, vrienden of pension. De evt. kosten hiervoor zijn voor rekening van adoptant. Bij hoge uitzondering en beschikbaarheid kan de kat door RSDR in een opvanggezin geplaatst worden. De adoptant zal een afstandsverklaring voor de kat(en) ondertekenen met het verzoek de kat te herplaatsen. Ook moet er een nieuw adoptiecontract worden opgesteld voor de nieuwe adoptant waar de kat wordt herplaatst. De  adoptant zal geen rechten meer hebben ten aanzien van de kat, RSDR of de nieuwe adoptant.

 • k-Het is de adoptant absoluut verboden de kat te verduisteren, verkopen of weg te geven. Zonder schriftelijke toestemming van RSDR mag de kat nooit van eigenaar wisselen. Het is de eigenaar verboden om euthanasie op de kat te (laten) plegen zonder overleg met en schriftelijke toestemming van RSDR. Uitzondering hierop is op advies van de dierenarts bij acuut en ondraaglijk lijden.

 • l-De adoptant stemt toe met regelmaat updates over de geadopteerde kat(en) aan het RSDR adoptie team  door te geven. De eerste update wordt binnen 2 weken na het  adopteren van de kat gegeven. De tweede update een maand later. Daarna elke zes maanden. Twee jaar na de adoptie wordt  minimaal een keer per jaar een update verwacht. De adoptant zal de schriftelijk updates en foto's naar het RSDR adoptie team e mailen. Video's van de kat(en ) zijn zeer welkom maar niet verplicht. De hierboven genoemde  termijnen voor updates  aan de  RSDR zijn de minimaal te  versturen updates. Vaker updates sturen mag altijd, is zelfs zeer welkom.

De adoptant geeft de RSDR toestemming om foto’s en video’s van de geadopteerde katten genomen tijdens de aankomst, bij evenementen of zelf gegeven als update te gebruiken  als promotiemateriaal voor de RSDR  en te plaatsen op sociale media. Minderjarigen die op de foto’s en video’s staan zullen zonder toestemming van ouders/verzorgers niet getoond worden.