MEDISCH

Honden uit het buitenland lopen een klein risico om bepaalde ziektes mee te nemen naar Nederland. Het moeilijke is dat ze niet altijd van tevoren aantoonbaar zijn. Vaak is het zo dat dit zich pas openbaart d.m.v. bloedonderzoek als de hond echt ziek is en/of symptomen heeft. Dit kan ook maanden tot jaren later zijn.
Let wel: het aantal besmette honden in Nederland is zeer klein!!
Geen rede tot bezorgdheid wanneer de hond zich gewoon gezond gedraagt.
Maar wanneer er twijfels zijn over zijn/ haar gezondheid, bespreek dit dan zeker met de dierenarts

 

Er wordt ons veel gevraagd over Leismania, dit is een mediterane ziekte komt voor zover wij weten niet voor in Bulgarije.

Sommige Nederlandse dierenartsen zetten zich af tegen buitenlandse honden, hoogst waarschijnlijk omdat ze  niet genoeg  geïnformeerd zijn .

 

Giardia, Borellia, Ehrlichia en in mindere mate Hartworm komen ook in Nederland voor, heeft niets met een land van herkomst te maken.