BRON: buzhonden

TRACES Transportverordening voor dieren

De transportverordening voor dieren bestaat er om twee redenen:
1 – vanuit het oogpunt van diergezondheid (er is gelukkig steeds meer aandacht voor dierenwelzijn)
2- vanuit het oogpunt van volksgezondheid (denk aan rabiës)

De regelgeving wordt allereerst bepaald op EU niveau, dan op nationaal niveau en daarna door instructies van NVWA, de Nederlandse Voedsel- en Warenauthoriteit.

Men kent het volgende onderscheid:

1e landen – de 27 EU landen
2e landen – die veterinair gelijk staan aan de EU landen
1e en 2e landen noemt met intraverkeer
3e landen zijn alle andere landen en noemt men import.

Vervolgens wordt het onderscheid gemaakt tussen:

1 – handelsverkeer/commercieel
2 – gezelschapsdieren

De 2e categorie geldt voor niet-commercieel vervoer, dieren die dus niet voor de verkoop zijn, begeleid door de eigenaar, met een maximaal aantal van 5 dieren.

Wedstrijden of hondenshows met meer dan 5 dieren (bijvoorbeeld sledehonden) worden ook gezien als niet-commercieel vervoer, zolang met dit kan aantonen met een inschrijvingsbewijs.

Voor stichtingen geldt dat er honden ter adoptie worden aangeboden, ze verwisselen van eigenaar en dat er een vergoeding voor wordt gevraagd. Men valt dus duidelijk in de 1e  regeling van commercieel vervoer. Maar de ‘charme’ van deze regeling is dat als een hondentransport van een stichting onder de 5 dieren blijft, dat er vooralsnog niet moeilijk over wordt gedaan.

Wel gelden de volgende algemene eisen:

  • chip ter identificatie
  • Europees dierenpaspoort
  • geldige rabiësvaccinatie 
  • dieren die via het vliegtuig komen vallen onder de IATA regeling (kijk bij de desbetreffende luchtvaartmaatschappij op hun website)


Voor een stichting die met meer dan 5 honden wil reizen is hoe dan ook een TRACES certificaat verplicht. Dit is een meldingssysteem binnen de hele EU dat het dierentransport regelt. De documenten moeten worden geregeld in het exporterende land.

Binnen 24 uur voor vertrek dient er een certificering door de dierenarts uit de lidstaat van vertrek te worden afgegeven aan de VWA van die lidstaat.

Er is een transportverordening die regelt dat:

  • puppies minstens 15 weken oud moeten zijn.
  • De dieren moeten elke 8 uur kunnen drinken en elke 24 uur eten krijgen.
  • Als men met een busje reist dan moet er een keuring van dit busje plaatsvinden door de RDW om te bepalen of dat busje geschikt is voor dierentransport (goedkeuring is 5 jaar geldig).


De NVWA houdt controles aan de grens en voert controles uit met mobiele teams. Maar er is te weinig mankracht voor 100% controle en de pakkans is zeer klein. Maar áls iemand gepakt wordt, kunnen de consequenties aanzienlijk zijn. En momenteel 'geniet' de Buitenlandsehondenwereld de aandacht van de NWVA, omdat er teveel gerommeld wordt met de import van honden. Het kan zijn dat de goeden onder de kwaden lijden, zo gaan die dingen helaas.
De hoogte van de boete wordt onder andere bepaald door het welzijn van de dieren tijdens het transport. Honden gaan terug naar de plek van herkomst of gaan in quarantaine in het land waar ze in beslag zijn genomen. Boetes gaan op persoonlijke titel, niet op die van een stichting. Er is een geval van een Duitse mevrouw bekend die 50.000 euro boete kreeg en haar huis moest verkopen. Zaak dus om het hondentransport wel volgens de regels te laten verlopen. Hoe lastig en tijdrovend dit ook kan zijn, de regels zijn in het leven geroepen met het oog op dierenwelzijn en volksgezondheid.

Zie: NVWA

nvwa_vervoer_dieren(traces)
PDF – 106,1 KB 1666 downloads

Extra uitleg voor geïnteresseerden die in België wonen en reageren op al reeds in pleegzorg verblijvende dieren in Nederland .

RSDR is een in Bulgarije geregistreerde stichting. Daar hebben ze ook de tracesregistratie. In Nederland zijn we niet geregistreerd als stichting en daarom hebben we in Nederland geen mogelijkheid om traces aan te vragen.
 
Traces MOET worden aangevraagd per dier in het land van vertrek en wordt geaccepteerd door het land van aankomst. Stel dat wij een hond willen laten verhuizen van NL naar BE of UK dan moeten we in NL een tracesnummer voor de hond aanvragen en dat kan niet, omdat we hier niet geregistreerd staan.
Een hond mag wel met de eigenaar meereizen de grens over voor vakantie, maar niet om van eigenaar te veranderen.
 
Aangezien we alles volgens de regels willen doen, kunnen we dus geen honden herplaatsen in België die in NL het eerst zijn aangekomen. En andersom kan helaas ook niet.
 
Stel dat we een tijdelijke opvang nodig zouden hebben voor een belgische hond, dan zou die met de eigenaar de grens over kunnen om bij een Nederlandse opvang te gaan logeren. Maar de hond mag niet naar een Nederlandse eigenaar worden overgeschreven.
 
Voor Belgische stichtingen werkt het anders. Zij kunnen een tracesregistratie aanvragen in België. En als ze willen dat de hond naar NL verhuisd, vragen ze opnieuw voor die hond traces aan. Voor Nederlandse stichtingen werkt het ook zo. Maar helaas zijn wij dus een Bulgaarse stichting en moeten wij ons hiermee behelpen.