Indien de persoonlijke omstandigheden dermate wijzigen, dat er niet meer goed voor de hond of kat gezorgd kan worden, dient er contact gezocht en onderhouden te worden  met RSDR, zodat er zo snel mogelijk naar een passende oplossing kan worden gezocht.

Er zal in de meeste gevallen herplaatst worden vanuit de thuissituatie om zo min mogelijk stress bij een dier te veroorzaken.  

RSDR adviseert en informeert tijdens de te volgen herplaatsprocedure.

Herplaatsing gaat te allen tijden via RSDR, RSDR verzorgt een telefonisch intake gesprek en een huisbezoek vooraf bij een eventuele
geïnteresseerde. Bij goedkeuring wederzijds wordt er een overeenkomst opgemaakt deze dient ondertekend te worden door de nieuwe baasjes.

Een hond/kat mag nooit zonder toestemming en goedkeuring van RSDR aan iemand meegegeven worden, na een eventuele kennismaking dient te allen tijden een minimale bedenktijd van 1 á 2 dagen in acht genomen te worden. Pas na betaling van de bijdrage en ondertekening van de nieuwe overeenkomst kan de overdracht plaatsvinden. 

RSDR vraagt een kleine vergoeding aan een nieuw baasje, voor honden € 150,--

Wij vragen van u

* een herplaatsformulier in te vullen(deze zal na melding toegezonden worden)

* recente foto's en eventueel een video

* de hond/kat dient volledig gevaccineerd te zijn(herhaal datum vaccinatie niet binnen 2 maanden.)

* de hond/kat moet gesteriliseerd/gecastreerd zijn.(of er moet een onderbouwde verklaring zijn waarom niet
    dit kan medisch(verklaring dierenarts) zijn of gedragsmatig(verklaring gedragsdeskundige)

* een recente gezondheidsverklaring ondertekend door uw dierenarts of indien wij dit nodig achten om een dier de beste en snelste     kans op herplaatsing te bieden om het volledige medische dossier.

* wij vragen of u mee adverteert zoals bv op marktplaats.nl, verhuisdieren.nl, plaatselijke dierenwinkels etc etc.

* bij een nieuwe adoptie(overdracht aan) dient een afstand verklaring ondertekend te worden