Privacyverklaring Rudozem Street Dog Rescue

Stichting Rudozem Street Dog Rescue (RSDR) kan persoonsgegevens over u verwerken,
doordat u gebruik maakt van de diensten van RSDR, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van
een contactformulier op de website aan RSDR verstrekt.

Rudozem Street Dog Rescue kan dit beleid van tijd tot tijd bijwerken. Dit beleid is van kracht vanaf 25 mei 2018.

RSDR kan de volgende persoonsgegevens verwerken:


• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres

RSDR verwerkt persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk contact met u op te kunnen
nemen als u om informatie vraagt. Daarnaast kan RSDR persoonsgegevens gebruiken

  • Om ons in staat te stellen aanvragen te beoordelen om een ​​hond of kat van Rudozem Street Dog Rescue te adopteren of te ondersteunen. 
  • Om een ​​register bij te houden van alle pleegouders en adoptiegezinnen en de honden en katten die onder hun hoede zijn geplaatst. 
  • Om ons in staat te stellen de voortgang van honden en katten op te volgen en waar nodig ondersteuning te bieden.
  • Het bijhouden van onze eigen accounts en records met betrekking tot fondsenwerving en promotie van de belangen van het goede doel; Sponsoring van een honden- of kattenarrangement; vrijwilligerswerk;

Team leden van RSDR zijn dan de ontvangers van de persoonsgegevens opdat informatie over opgevangen(geadopteerde) zwerfhonden of opgevangen(geadopteerde)zwerfkatten kunnen worden verwerkt.
U bent als betrokkene niet verplicht persoonsgegevens te verstrekken.
RSDR bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren,
waarvoor gegevens worden verzameld. Gegevens worden niet langer dan twee jaar bewaard indien
er geen overeenkomst met u tot stand komt. In geval er wel een overeenkomst tot stand is gekomen,
dan worden de gegevens zolang het dier leeft bewaard. Betrokkenen hebben recht op het intrekken van de
gegeven toestemming voor een bepaalde verwerking. Tevens kan betrokkene een klacht indienen bij
de relevante privacy toezichthouder, de voorzitter van het bestuur van RSDR, streetdogrescue@gmail.com.
RSDR verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van
een overeenkomst, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. RSDR geeft geen
persoonsgegevens door buiten de EU of aan welke internationale organisatie dan ook.
Op de website van RSDR worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IPadres
van computers en het tijdstip van opvraging en gegevens die browser meesturen. Deze
gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. RSDR
gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo
veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GOOGLE 
RSDR maakt gebruik van Google om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe
effectief de advertenties van RSDR bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus
verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht
naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van
Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website
gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan RSDR te kunnen verstrekken en om haar
adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan
deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor
zover deze derden de informatie namens Google verwerken. RSDR heeft hier geen invloed op.
RSDR heeft Google geen toestemming gegeven om via RSDR verkregen informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar streetdogrescue@gmail.com of rsdr.nl.team@gmail.com. RSDR zal zo snel
mogelijk op uw verzoek reageren.

RSDR neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om
misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging
tegen te gaan. De website van RSDR is een  beveiligde website  en betrouwbaar  om te
borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw
gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,  neem dan contact op
met RSDR via streetdogrescue@gmail.com of rsdr.nl.team@gmail.com ,  www.rsdrnederland.nl is een website van Rudozem Street Dog Rescue, gevestigd in Bulgarije.

Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere interessante websites. Zodra u deze links echter hebt gebruikt om onze site te verlaten, moet u er rekening mee houden dat we geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk zijn voor de bescherming en privacy van alle informatie die u verstrekt tijdens het bezoeken van dergelijke sites . Dergelijke sites vallen niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de betreffende website.

RSDR is als volgt te bereiken: