Wie zijn wij

RSDR(Rudozem Streetdog Rescue) is een non profit stichting die honden redt van een afschuwelijk straatleven van mishandeling, verwaarlozing en honger in Bulgarije en een goed thuis voor ze zoekt. 

In augustus 2007 besloten Diane en Antony Rowles samen met hun 4 kinderen, 4 honden en 2 katten en de grote stap te maken en te verhuizen naar Bulgarije. Zij kochten een huis aan de rand van het dorp  om daar een rustiger leven te hebben dan in de UK en pakten hun spullen en vertrokken naar Rudozem in Bulgarije.

Na enkele maanden in Rudozem  verbaasden ze zich over de vele verwaarloosde en hongerige straathonden en gingen ze deze dieren eten geven.

Ze waren geshockeerd over de mishandelingen van de honden en de reacties van de lokale bevolging; de dieren werden geschopt, met stenen bekogeld, beschoten enz.

Zij bleven de dieren voeden en dat koste veel geld.

In december 2007  raakte hun jongste zoon Luke  bevriend met een straathond genaamd Ranger, de hond begon hem te volgen en Ranger werd de eerste geredde hond van de familie. Rangers verhaal kunt U lezen onder de volgende link http://www.streetdogrescue.com/apps/photos/photo?photoid=94819870

In de daarop volgende maanden vonden steeds meer straathonden de weg naar het huis van de familie Rowles. 

Door de grote aantallen straathonden die gevoerd werden, werd het steeds moeilijker om voldoende voedsel te kopen. 

In 2009 besloot de familie om een stichting op te richten en hoopten dat meer mensen zich het lot van deze dieren zouden aantrekken Rudozem Streetdog Rescue werd opgericht en officieel geregistreerd als stichting in Bulgarije.

Adopties naar andere landen moesten georganiseerd worden voor de geredde honden.

Renovatie opvang/kliniek

Sinds begin 2009 is de familie fondsen gaan werven om een stuk land te kunnen kopen om een opvang/kliniek te kunnen bouwen, 22 december 2010 bereikten zij hun doel om een stuk land te kunnen kopen met een bestaand gebouw en werden de koopcontracten getekend.

Toen moesten er fondsen geworven worden om het gebouw geschikt te maken als opvang/kliniek voor de vele straathonden die geholpen werden. Inmiddels zaten er al 60 honden in het woonhuis en deze moesten naar de nieuwe opvang. De omwonenden klaagden over de overlast die dit gaf in de buurt. Er werd constant gevraagd om de honden weg te doen, het gaf teveel lawaai, hun huis staat in een woonwijk. De gemeente kon Antony en Diane dwingen te stoppen met het opvangen van de dieren.

Inmiddels is de opvang in gebruik en dit gebeurde eerder dan de bedoeling was, doordat er een moeder Husky met pups gedumpt was langs een weg en deze daar niet kon blijven omdat het te gevaarlijk was. Er was in het huis van de familie Rowles geen plaats dus moest met spoed ruimte gemaakt worden in het nieuwe gebouw.

Ook speelde er in die tijd een vervelende situatie af in Veliko Turnovo waar de dochter van Diane, Kerry en haar man Kosta woonden en RSDR honden opvingen. Ze werden bedreigd door de plaatselijke zigeuners de honden werden op eigen terrein beschoten, 1 pup heeft het niet overleefd.

Zij moesten direct geëvacueerd worden en 700 kilometer teruggaan naar Rudozem met 30 honden, katten en inboedel. Hierdoor werden er met spoed kennels gebouwd  voor de honden en moesten alle vergunnningen met spoed aangevraagd worden. 

Het heeft nog haast een jaar geduurd voordat eindelijk opgelucht adem gehaald kon worden en alles officieel geregeld was, maar in de tussentijd is er al veel verbouwd in het gebouw zodat de dieren een veilige plek hebben. 

Het volgende doel was om fondsen te werven om een nieuw dak op het gebouw te bekostigen, omdat deze de laatste winter op instorten stond door de grote hoeveelheid sneeuw. Dit zou een grote som geld gaan kosten en er werden veel acties gehouden om voor de eerstvolgende winter een nieuw dak of gedeeltelijk dak te realiseren, zodat de honden veilig zouden zijn.

Dit hield in dat per gedeelte zoveel mogelijk honden geadopteerd of opgevangen moesten worden, zodat het leeg was en er gestart kon worden met plaatsen van het nieuwe dak.

December 2012. Vlak voordat de eerste sneeuw uit de lucht kwam vallen, konden wij iedereen melden dat het gelukt was: HET NIEUWE DAK ZIT EROP! Dit dankzij de vele donaties en giften en het harde werken van de vrijwilligers die spontaan acties gingen organiseren en op braderieën en markten inzamelingen zijn gaan houden. Voor foto's van de dakrenovatie klik  >>HIER<< 

 

 

Maar na alle blijdschap dat het gelukt is om het nieuwe dak te realiseren in zo'n korte tijd,  is alle ellende nog steeds niet voorbij en nu februari 2013 wordt er vanuit de gemeente gedreigd met sluiting van de opvang als wij niet zorgen dat binnen zeer korte tijd de opvang aan de EU normen voldoet. 

Dit houdt in dat het hele inwendige van het gebouw moet worden gerenoveerd, de eisen zijn belachelijk hoog. Van enige medewerking van de gemeente is geen sprake, alleen maar eisen hoe het moet worden en wel zo snel mogelijk. Wij weten hoe het er aan toegaat in de Bulgaarse asiels (dodingsstations), ook weten wij hoe deze gemeentelijke asielen eruit zien. De omstandigheden voor de honden zijn daar dramatisch slecht. Maar van RSDR wordt geëist om de opvang binnen een korte tijd te verbouwen tot een opvang naar EU STANDAARD wat veel geld kost.

 

Onze wens voor de toekomst is om met goede dierenartsen een sterilisatie/castratie project te kunnen gaan starten voor de straathonden en katten, zodat er minder pups geboren worden en het probleem minder gaat worden. Ook een wens is dat als de opvang klaar is, de plaatselijke inwoners gratis gebruik kunnen maken van deze kliniek en om van daaruit voorlichting te gaan geven aan de plaatselijke bevolking.