Identificatie en registratie van je hond

Wat zegt de wet?

  • Elke hond moet geïdentificeerd en geregistreerd zijn ten laatste op 8 weken.
  • Om uw hond te kunnen laten registreren moet er eerst een UBN nummer aangevraagd worden.
  • Als je hond uit het buitenland komt, moet hij binnen de 8 dagen geregistreerd zijn in een erkende  dieren databank. 
  • Je mag geen hond aanschaffen / weggeven of verkopen die niet geïdentificeerd en geregistreerd is. 
  • Als je van adres verandert of als de hond overlijdt, moet je dit melden.

Wat is identificatie?

De identificatie gebeurt door de dierenarts. De chip bevat een uniek nummer dat bestaat uit 15 cijfers. Dit is het chipnummer van de hond.
Vroeger werd een tatoeage geplaatst maar dat is niet meer toegelaten.

Wat is registratie?

De dierenarts registreert het chipnummer in de centrale databank samen met

  • de gegevens van de hond zoals geboortedatum, ras, paspoortnummer, geslacht, 
  • de gegevens van de verantwoordelijke zoals naam, adres, telefoonnummer.

Een registratie zonder chippen is dus niet mogelijk.

Dit betekent dus ook dat je de registratiegegevens moet aanpassen bij veranderingen bijv. verandering van verantwoordelijke, verhuis, overlijden van de hond, 

Opgelet. Een registratie is geen eigendomsbewijs.

Aanvragen UBN nr en registreren.

  1. DigiD app installeren op je telefoon (tijdzone moet op automatisch staan, anders werkt de DigiD app niet)
  2. UBN nr aanvragen als particulier. Bij verschillende vragen wordt gevraagd particulier of bedrijfsmatig en er wordt gevraagd naar welke activiteit. Hier het scherm bewegen naar rechts, dan staat er iets als 'houder' of 'particulier'. Niet 'opvangen ' aanvinken, want dat wordt gezien als bedrijfsmatig . Niet je rekeningnummer invullen. Bevestiging met het nummer ontvang je direct. https://mijn.rvo.nl/login...
  3. De dierenarts bellen en vragen of je je nieuwe buitenlandse hond kan komen registreren zonder de hond mee te hoeven nemen. Dit moet mogelijk zijn, aangezien het slechts een administratieve handeling is. De dierenarts heeft het paspoort nodig en t ubn nr. Binnen 5 minuten klaar. Kosten zullen per praktijk verschillen.4. De adoptant of foster moet zelf nog de chip registreren bij de NDG! Daar is ook t UBN nr en paspoort voor nodig.

Een correcte identificatie en registratie

Als een hond gevonden wordt, kan hij makkelijk met zijn baasje herenigd worden als de registratie correct is.  Met het chipnummer kan je nagaan wie de verantwoordelijke van de hond is. Omwille van de wet op de privacy zijn de gegevens echter niet zichtbaar op de website. Enkel asielen en dierenartsen kunnen dan de gegevens zien. 

Daarom is het aan te raden om je gegevens op openbaar te zetten.

Zijn jouw gegevens correct?

Het chipnummer kan je enkel aflezen met een chipreader. Maar het staat ook vermeld in het paspoort van de hond. Het nummer geef je in op de website van de databank.

Verhuisd? Pas de gegevens van je hond aan!

Als je verhuist, dan moet je dit zo snel mogelijk (binnen de 8 dagen) melden aan de databank zodat de gegevens van je hond worden aangepast.

Als je toegang hebt tot het dossier van je hond, kan je zelf de gegevens aanpassen.

Nieuwe eigenaar? Zijn jouw gegevens juist?

Als je net een hond gekocht of geadopteerd hebt, dan is het belangrijk dat de hond correct op jouw naam en adres staat geregistreerd.

Hond overleden?

Als je hond is overleden, meld je dit aan bij de databank.

Waar vind ik de wetgeving over het chippen en registreren?

De wetgeving vind je onder deze link voor NEDERLAND  voor BELGIË