geslacht: vrouwelijk
geboren: 2008

228


Hoe Misty bij RSDR is gekomen

Misty verscheen in 2009 in Rudozem en had totaal geen vertrouwen in mensen. Zij was erg hongerig en de jongens van RSDR wierpen voedsel naar haar toe. Dagenlang volgde zij daarna de jongens en wachtte bij de poort van het huis, soms de hele nacht. Ondanks dit verstreken er weken voordat ze de mensen van RSDR echt ging vertrouwen en het toe liet dat de jongens haar aaiden. Een dame herkende haar en nam contact op met de persoon waarvan zij dacht dat hij de eigenaar was die 28 kilometer verderop woonde. Deze man vertelde echter haar dat hij haar niet meer wilde en haar buiten gegooid had. 
Misty is jaren vaste bewoner geweest bij RSDR maar op een gegeven moment veranderde haar karakter ze werd socialen en liever voor mensen. Zij mocht geadopteerd worden en vond een geweldig eigen thuis waar zij kon genieten als huishond.