Bijeenkomst 19 juni import en intraverkeer (zwerf)dieren – verslag en presentaties

 
Op 19 juni vond er een bijeenkomst plaats over import en intraverkeer van zwerfdieren. De bijeenkomst was georganiseerd door het Ministerie van Economische Zaken. Hieronder een kort verslag en links naar de presentaties.

Het programma zag er als volgt uit:

08:30 – 09:00   Ontvangst + koffie

09:00 – 09:10   Welkom + opening  (dhr. P.F. de Klerk, Strategisch Inspecteur NVWA)

09:15 –  09:30   Rabiës risico’s en procedures bij constatering geval (dhr. A.N. van der Spek, Teamleider VIC, NVWA )

09:35 – 09:45   Huidige + nieuwe regels import honden en katten (dhr. M.H. Gerlofsma, Senior Inspecteur NVWA)

09:50 – 10:05   Huidige en nieuwe regels intraverkeer, + welzijn  (dhr. J.P. de Haan, Senior inspecteur NVWA)

10:05 – 10:10   vragen uit de zaal

10:10 –  10:20   Koffiebreak  10 minuten

10:25 – 10:50   Ervaringen dierenartsenpraktijk constatering rabiësgeval 2012 (dhr. M. Lamberts, dierenartsenpraktijk Amsterdam )

10:55 – 11:15  GGD ervaring rabiësgeval 2012  (mevr D. Baayen, hoofdverpleegkundige afdeling infectieziekten GGD Amsterdam)

11:20 –  11:55  Stray Animal Foundation platform o.a  lokale mogelijkheden en oplossingen (mevr. I. Sternheim en C. Radstake)

11:55 – 12:10  discussie  en gelegenheid tot stellen van vragen aan alle sprekers +  afsluiting

12:10 –  12:30  lunch

Verslag

Aanleiding van de bijeenkomst is een geval van Rabiës in 2012 en de angst dat er meerdere gevallen van Rabiës (of andere zoonosen) kunnen voorkomen. Het ministerie vond dit gevaar voldoende aanleiding om nader in contact te treden met een groep die nauw betrokken is bij de emigratie van zwerfdieren.

 

Tijdens de ochtend werd er ruime aandacht besteed aan het rabiës geval uit 2012. De GGD lichtte de mensenkant van dit geval toe en dokter Lamberts, dierenarts van de praktijk die het rabiës geval constateerde, ging gedetailleerd in op de dierenkant van het verhaal. Wat duidelijk naar voren kwam is dat er zowel aan de mensenkant als aan de dierenkant verstrekkende gevolgen zijn wanneer er een vermoeden van rabiës bestaat en wanneer dit daadwerkelijk geconstateerd is. Zodra er een vermoeden van rabiës bestaat (als alle andere opties uitgesloten zijn) moet het dier worden afgemaakt omdat rabiës alleen in de hersencellen geconstateerd kan worden. Wordt het vermoeden bevestigd dan moeten alle mensen en dieren die in contact zijn geweest met het dier opgespoord worden. De mensen worden (meerdere malen) gevaccineerd en de dieren worden zonder uitzondering afgemaakt.

 

Omdat de gevolgen zo ingrijpend zijn stelt de NVWA alles op alles om te voorkomen dat rabiës gevallen Nederland binnen komen. NVWA ging op de bijeenkomst nader in op de Nederlandse regelgeving die tot doel heeft om de verspreiding van rabiës en andere zoonosen te voorkomen.

 

Stray-AFP gaf een presentatie waarin werd ingegaan op lokale oplossingen. Educatie, TNR en samenwerking met lokale overheden zijn de ingrediënten waarmee zwerfdier populaties bewezen teruggedrongen worden. Daar het zwerfdieren overschot niet concreet aangepakt wordt met emigratie zouden stichtingen altijd de mogelijkheden van lokale oplossingen moeten onderzoeken en n overweging nemen. Ook benadrukte Stray-AFP dat het merendeel van de geïmporteerde (zwerf)dieren Nederland binnen komt door de illegale hondenhandel en broodfok. Jaarlijks komen er in Nederland 180.000 honden bij. Daarvan is 22,2 % afkomstig uit de legale fok, is 73,3% afkomstig uit de illegale handel en slechts 4,6% is afkomstig van zwerfdieren stichtingen die honden ter adoptie aanbieden. Inmiddels is bekend dat de illegale hondenhandel zijn dieren voornamelijk uit Oostblok handen haalt.  Dit zijn dus ook allemaal dieren die naar Nederland worden getransporteerd. En helaas is het zo dat de illegale hondenhandel het niet zo nauw neemt met de gezondheids- en vervoerseisen.

Een belangrijke voorwaarde om het gevaar van rabiës uit te sluiten is dan ook het aanpakken van de broodfok en de illegale hondenhandel zo stelt Stray-afp

Al met al was het een druk bezochte en geanimeerde ochtend. De meerwaarde bestaat er vooral uit dat zwerfdier stichtingen en overheden met elkaar in gesprek zijn gegaan en kennis hebben gemaakt met elkaar.

Op het Zwerfdieren Symposium (16 november) zal een spreker van de NVWA nogmaals een presentatie geven over regelgeving import en vervoer van (zwerf)dieren. Meer info over het symposium vindt u hier.  

Nuttige tips en links

http://www.vwa.nl/onderwerpen/regels-voor-ondernemers-eten-en-drinken/dossier/import-vanuit-derde-landen/import-van-dieren-en-producten-van-dierlijke-oorsprong/controles

De tarieven per maart 2014 voor de import van honden via een BIP (onder voorbehoud):

– per partij oftewel per certificaat met x aantal honden: 69,- Euro

– kosten van de aanbieder/douane-agent die de papieren en partij afhandeling doet op de luchthaven. Deze zijn na te vragen bij hun branche-organisatie FENEX.

Import uit 3e landen:

http://wisdom.vwa.nl/ivo/Start.do

https://www.vwa.nl/organisatie/contact