Home » ADOPTIE » Adoptievoorwaarden

HOND

De RSDR staat de adoptant toe een geredde hond te adopteren, onder de hierna vermelde voorwaarden.

  1. Het bedrag dat door de adoptant is betaald, is een bijdrage aan de kosten welke gemaakt zijn voor de hond en is derhalve geen koopsom voor de hond.  Al het geld moet vooruit betaald worden voor aanvang van het transport, om zeker te stellen dat wanneer de hond in Nederland aankomt het gegarandeerd een thuis heeft.
  2. De adoptant verklaart de verantwoordelijkheid op zich te nemen om zorg te dragen voor de veiligheid van de hond na de adoptie mede door het aanschaffen van een driepuntstuig met bij voorkeur een politielijn, retrieverlijn en een aparte halsband met GPS tracker , verantwoordelijk te zijn voor de medische kosten waaronder de jaarlijkse vaccinaties. Adoptant is verplicht een W.A. verzekering af te sluiten voor de hond. Ook adviseert de RSDR om een huisdieren verzekering af te sluiten voor de hond om de medische kosten te dekken.
  3. De adoptant moet zelf aangifte doen bij de gemeente, voor de hondenbelasting. De adoptant is verantwoordelijk voor de betaling  van de hondenbelasting
  4. De adoptant is  bij de wet verplicht binnen 14 dagen na aankomst in Nederland (of binnen 8 dagen na aankomst in België via een dierenarts) het dier te registreren bij een erkende databank, bv PETLOOK of. NDGen de RSDR op de hoogte te stellen met vermelding van de details. De adoptant is verplicht de RSDR direct  te informeren wanneer de hond vermist wordt.
  5. De adoptant dient verantwoordelijk met de hond om te gaan ,een goede verzorging te bieden, waaronder de juiste voeding, schoon water, beschutting tegen weersinvloeden, niet aan de ketting te leggen, niet te mishandelen, te laten mishandelen of rond te laten zwerven. Ook dient de adoptant er voor te zorgen dat de omheining van zijn tuin/terrein adequaat is zodat de hond niet kan ontsnappen. Tevens dient adoptant te zorgen dat de hond jaarlijks preventief wordt gevaccineerd.
  6. De adoptant dient een vertegenwoordiger van de RSDR ten alle tijden toegang tot de hond te verlenen om controle van de toestand van de hond mogelijk te maken. In geval van misbruik ,verwaarlozing of bezorgdheid over de veiligheid van de hond heeft de RSDR het recht de adoptie per direct te beëindigen en de hond elders onder te brengen.  Er zal dan geen restitutie van het adoptiegeld worden gegeven.
  7. De adoptant zal wanneer er zich gedrag- of opvoedingsproblemen bij de hond voordoen, contact opnemen met de RSDR, om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken. Het is mogelijk dat de adoptant met de hond een cursus of training moet volgen. Wanneer blijkt dat de hond uiteindelijk niet in het gezin past, zal de RSDR de hond verplaatsen naar een pleeggezin.
  8. De Adoptant dient altijd het welzijn van de hond bewaken. Er mag niet met de hond worden gefokt. De honden mogen geen gevecht- of bijttraining volgen. Er mogen geen mechanische of elektronische correctiemiddelen bij de hond worden gebruikt, zoals blafbanden, Teletack of iets dergelijks.
  9. Als de hond niet gesteriliseerd/gecastreerd is voor de adoptie dan zal de adoptant de hond steriliseren/castreren binnen 6 maanden na de adoptie datum. Onder geen enkel beding mag er met de hond gefokt worden.
  10. De adoptant heeft geen recht op vergoeding van de RSDR wanneer na de adoptie de lichamelijke - of psychische conditie van de hond verslechtert. De RSDR dient wel te worden geïnformeerd om de adoptant met raad en kennis bij te staan, zoals onder punt G. is aangegeven.
  11. De adoptant verklaart dat, wanneer de persoonlijke omstandigheden dermate wijzigen, dat er niet meer goed voor de hond gezorgd kan worden, er direct contact gezocht wordt met de RSDR en onderhouden, zodat er zo snel mogelijk naar een passende oplossing kan worden gezocht.  De adoptant dient de RSDR meteen op de hoogte te brengen van wijzigingen in adres, telefoonnummer of e-mailadres anders dan op het aanvraag formulier en het contract.
  12. Als de adoptant niet meer kan voorzien in een goed verzorgd  thuis voor de hond komt de hond terug in RSDR zorg. De RSDR zal alles in het werk zetten om een passend pleeggezin voor de hond te zoeken en de hond te herplaatsen. Echter, als een pleegzorg niet onmiddellijk beschikbaar is en de hond kan niet langer door de adoptant worden verzorgt tot een pleegzorg gevonden is, dan is de adoptant verplicht om de kosten van het  verblijf van de hond(en) in een gerenommeerde dierenpension te betalen tot dat pleegzorg van de RSDR verkrijgbaar is.  De adoptant zal  een afstandsverklaring voor de hond(en) ondertekenen met het verzoek de hond(en) te herplaatsen. De adoptant mag met goedkeuring van de RSDR adverteren voor de te herplaatsen hond(en).   Eventuele geschikte geïnteresseerden moeten wel doorverwezen worden naar de RSDR om de adoptie goed te keuren. Ook moet er een nieuw adoptie contract worden opgesteld  voor de nieuwe adoptant  waar de hond wordt herplaatst. De adoptant zal geen rechten meer doen gelden ten aan zien van de hond de RSDR of de nieuwe adoptant.
  13. Het is de adoptant absoluut verboden de hond te verduisteren, verkopen of weg te geven zonder schriftelijke toestemming van de RSDR. Zonder deze schriftelijke toestemming mag de hond nooit van eigenaar wisselen.

   Het is de eigenaar verboden op de hond euthanasie te plegen of laten plegen, zonder overleg met de RSDR, tenzij er sprake is van ongeval, dwingende reden of op strikt advies van de dierenarts. In die gevallen dient achteraf een verklaring van de dierenarts aan de RSDR te worden overlegd.

  14. De adoptant stemt toe met regelmaat updates over de geadopteerde hond(en) aan het RSDR adoptie team  door te geven. De eerste update wordt binnen 2 weken na het  adopteren van de hond gegeven. De tweede update een maand later. Daarna elke zes maanden. Twee jaar na de adoptie wordt  minimaal een keer per jaar een update verwacht. De adoptant zal de schriftelijk updates en foto's naar het RSDR adoptie team e mailen. Video's van de hond(en ) zijn zeer welkom maar niet verplicht. De hierboven genoemde  termijnen voor updates  aan de  RSDR zijn de minimaal te  versturen updates. Vaker updates sturen mag altijd, is zelfs zeer welkom. De adoptant geeft de RSDR toestemming om foto’s en video’s van de geadopteerde honden genomen tijdens de aankomst, bij evenementen of zelf gegeven als update te gebruiken  als promotie materiaal voor de RSDR  en te plaatsen op sociale media. Minderjarigen die op de foto’s en video’s staan zullen zonder toestemming van ouders/verzorgers niet getoond worden. 

KAT

De RSDR staat de adoptant toe een geredde kat te adopteren, onder de hierna vermelde voorwaarden.

  1. Het bedrag dat door de adoptant is betaald, is een bijdrage aan de kosten welke gemaakt zijn voor de kat en is derhalve geen koopsom voor de kat.  Al het geld moet vooruit betaald worden voor aanvang van het transport, om zeker te stellen dat wanneer de kat in Nederland aankomt het gegarandeerd een thuis heeft.
  2. De adoptant verklaart de verantwoordelijkheid op zich te nemen om zorg te dragen voor de kat na de adoptie, verantwoordelijk te zijn voor de medische kosten waaronder de jaarlijkse vaccinaties. Adoptant is verplicht een W.A. verzekering af te sluiten voor de kat. Ook adviseert de RSDR om een huisdieren verzekering af te sluiten voor de kat  om de medische kosten te dekken.
  3. De adoptant is verplicht binnen 7 dagen na de adoptie de registratie van de kat bij een erkende databank  te verzorgen bv. PETLOOK of NDG  en de RSDR op de hoogte te stellen met vermelding van de details. De adoptant is verplicht de RSDR direct  te informeren wanneer de kat vermist wordt.

  4. De adoptant dient verantwoordelijk met de kat om te gaan, een goede verzorging te bieden, waaronder de juiste

   voeding, schoon water, beschutting tegen weersinvloeden, niet te mishandelen, te laten mishandelen of rond te laten zwerven. Tevens dient adoptant te zorgen dat de kat jaarlijks preventief wordt gevaccineerd.

  5. De adoptant dient een vertegenwoordiger van de RSDR ten alle tijden toegang tot de kat en zijn/haar verblijf te verlenen om controle van de toestand van de kat mogelijk te maken. In geval van misbruik, verwaarlozing of bezorgdheid over de veiligheid van de kat heeft de RSDR het recht de adoptie per direct te beëindigen en de kat elders onder te brengen. Er zal dan geen restitutie van het adoptiegeld worden gegeven.

  6. De adoptant zal wanneer er zich gedrag- of opvoedingsproblemen bij de kat voordoen, contact opnemen met de RSDR, om gezamenlijk naar een oplossing te zoeken.

  7. Als de kat niet gesteriliseerd/gecastreerd is voor de adoptie dan zal de adoptant de kat steriliseren/castreren binnen 4 maanden na de adoptie datum en zal hiervan bewijs  sturen naar RSDR. Onder geen enkel beding mag er met de kat gefokt worden.

  8. De adoptant heeft geen recht op vergoeding van de RSDR wanneer na de adoptie de lichamelijke - of psychische conditie van de kat verslechtert. De RSDR dient wel te worden geïnformeerd om de adoptant met raad en kennis bij te staan, zoals onder punt F. is aangegeven.

  9. De adoptant verklaart dat, wanneer de persoonlijke omstandigheden dermate wijzigen, dat er niet meer goed voor de kat gezorgd kan worden, er direct contact gezocht wordt met de RSDR en onderhouden, zodat er zo snel mogelijk naar een passende oplossing kan worden gezocht. De adoptant dient de RSDR meteen op de hoogte te brengen van wijzigingen in adres, telefoonnummer of e-mailadres anders dan op het aanvraagformulier en het contract.

  10. Als de adoptant niet meer kan voorzien in een goed verzorgd thuis voor de kat, komt de kat terug in RSDR zorg. De RSDR zal alles in het werk zetten om een passend pleeggezin voor de kat te zoeken en de kat te herplaatsen. Echter, als een pleegzorg niet onmiddellijk beschikbaar is en de kat kan niet langer door de adoptant kan worden verzorgd tot een pleegzorg gevonden is, dan is de adoptant verplicht om de kosten van het verblijf van de kat in een gerenommeerd dierenpension te betalen totdat pleegzorg van de RSDR verkrijgbaar is.  De adoptant zal een afstandsverklaring voor de kat ondertekenen met het verzoek de kat te herplaatsen. De adoptant mag met goedkeuring van de RSDR adverteren voor de te herplaatsen kat. Eventuele geschikte adoptanten moeten wel doorverwezen worden naar de RSDR om de adoptie goed te keuren. Ook moet er een nieuw adoptie contract worden opgesteld voor de nieuwe adoptant waar de kat wordt herplaatst. De adoptant zal geen rechten meer doen gelden ten aan zien van de kat de RSDR, of de nieuwe adoptant.

  11. Het is de adoptant absoluut verboden de kat te verduisteren, verkopen of weg te geven. Zonder schriftelijke toestemming van RSDR mag de kat nooit van eigenaar wisselen.

   Het is de eigenaar verboden op de kat euthanasie te laten plegen, zonder overleg met de RSDR, tenzij er sprake is van ongeval, dwingende reden of op strikt advies van de dierenarts. In die gevallen dient achteraf een verklaring van de dierenarts aan de RSDR te worden overlegd.

  12. De adoptant stemt toe met regelmaat updates over de geadopteerde kat(en) aan het RSDR adoptie team  door te geven. De eerste update wordt binnen 2 weken na het  adopteren van de kat gegeven. De tweede update een maand later. Daarna elke zes maanden. Twee jaar na de adoptie wordt  minimaal een keer per jaar een update verwacht. De adoptant zal de schriftelijk updates en foto's naar het RSDR adoptie team e mailen. Video's van de kat(en ) zijn zeer welkom maar niet verplicht. De hierboven genoemde  termijnen voor updates  aan de  RSDR zijn de minimaal te  versturen updates. Vaker updates sturen mag altijd, is zelfs zeer welkom.

   De adoptant geeft de RSDR toestemming om foto’s en video’s van de geadopteerde katten genomen tijdens de aankomst, bij evenementen of zelf gegeven als update te gebruiken  als promotie materiaal voor de RSDR  en te plaatsen op sociale media. Minderjarigen die op de foto’s en video’s staan zullen zonder toestemming van ouders/verzorgers niet getoond worden.