Home » ADOPTIE » Aanvraagformulier(kat)

Aanvraagformulier voor katten

GOEDKEURING VRAGENLIJST NEDERLAND/BELGIE

 

Hartelijk dank voor uw belangstelling om een kat te adopteren.  Op deze manier redt u een kat via Rudozem Street Dog Rescue.  Het is ons beleid om te zorgen dat een persoon die een kat wil, zich bewust is van de verantwoordelijkheden die het houden van een kat met zich mee brengt.  De adoptant dient in staat en bereid te zijn om die verantwoordelijkheid moreel, fysiek en financieel te aanvaarden. Door het invullen van deze vragenlijst helpt u ons om te bepalen of de kat waar u in geïnteresserd bent, geschikt is voor uw gezin en leefsituatie.

 

Door een kat van Rudozem Street Dog Rescue te adopteren, redt u een leven van een kat die waarschijnlijk is verwaarloosd, mishandeld of in het ergste geval zou sterven op straat.  Elke adoptant betaalt een bijdrage in de kosten voor het transport naar Nederland.  Deze bijdrage vergoedt niet alle kosten die gemaakt zijn, maar draagt wel een steentje bij en zorgt ervoor dat de RSDR het werk kan voortzetten, namelijk het redden en verzorgen van meer zwerfhonden en -katten in Bulgarije.

 

Aanvraagformulier voor katten
* is vereist
1. Kat(ten) waar de belangstelling naar uit gaat:
2. Naam(en): *
3. Email: *
4. Leeftijd:
5. Adres: *
6. Postcode: *
7. Woonplaats: *
8. Land: *
9. Telefoon thuis: *
10. Telefoon werk:
11. Mobile nr:
12. Maken er kinderen deel uit van het gezin?
13. Werkt u?
14. Zijn alle leden van het gezin het eens met de adoptie van de kat?
15. Hoe heeft u gehoord over Rudozem Street Dog Rescue?
16. Soort woning?
17. Bij een huurwoning: heeft u van de verhuurder toestemming om een huisdier te houden?
18. Geeft u toestemming om een vertegenwoordiger van de stichting RSDR toe te laten in uw huis en bij de kat(ten); dat er contact met u op wordt genomen om informatie te vragen over de kat(ten).Bent u bereid om ons op de hoogte houden van de kat(ten) zijn/haar welzijn met regelmatige updates?
19. Hebt u momenteel een of meer huisdieren?
20. Zo ja, wilt u hier nadere informatie geven, zoals hond/kat of zij gesteriliseerd/gecastreerd zijn en verdere huisdieren:
21. Heeft een lid van uw familie ooit last gehad van diergerelateerde allergieën?
22. Wie is er verantwoordelijk voor de gehele verzorging van de kat?
23. Zal de kat binnenshuis en/of buitenshuis verblijven?
24. Uw (eigen) dierenarts of toekomstige dierenarts:
25. Telefoon:
26. Kunt u zorgen voor autovervoer vanaf de aankomst naar uw huis?
27. Is there anything else you want to tell about yourself what evt. may be of interest to us?
28. Vragenlijst Informatie: Aldus naar waarheid ingevuld. Als er informatie verandert, zal ik dit onmiddellijk aan de RSDR doorgeven
29. DATUM: